Lorena Luján
Directora del MUCBE (Museu de la Ciutat de Benicarló)

Lorena Luján Edo, 1979, és llicenciada en Geografia per la Universitat de València, especialitzant-se en estratègies pel desenvolupament del territori, cursant el postgrau en Participació política, gestió i desenvolupament en l’àmbit local (U.V).

En 2005, coincidint amb la inauguració del Mucbe, entre a treballar al centre, convertint-se en funcionària de carrera l’any 2007 com a Tècnica de promoció cultural de l’Ajuntament de Benicarló. A partir d’aquest moment s’especialitza en museologia i didàctica, cursant el Postgrau en fonaments de museografia didàctica, per la Universitat de Barcelona, el Màster de Gestió Cultural de la UOC i realitzant tot tipus de formació en conservació i restauració del patrimoni cultural, estudi de públics o interpretació del patrimoni.

Des del 2017 és la directora del Museu de la Ciutat de Benicarló, encarregant-se de la gestió del museu i del patrimoni cultural de Benicarló.
En l’actualitat col·labora amb el Departament de Gestió de Col·leccions del MNAC produint una mostra de l’artista Peiró Coronado.

La vertebració social d’un projecte de museu local: La proposta didàctica del MUCBE

El Museu de la Ciutat de Benicarló és un museu de recent creació, reconegut per la Conselleria de Cultura al 2017 després de funcionar com a Centre Cultural durant 12 anys. Es tracte d’un museu local, amb la particularitat de que sorgeix vertebrant diferents espais patrimonials del municipi tant dispars com són: el Convent de Sant Francesc, dos jaciments ibers, una casa tradicional, l’antiga Casa de la Vila i l’antic Far de Benicarló.
Sota el paraigües de Mucbe s’acullen aquests 6 espais tant dispars, tant en contingut com geogràficament, i que front la impossibilitat d’obrir-los tots a la vegada per la manca de personal, ha cercat diferents fórmules, mitjançant la didàctica del patrimoni, per tractar de mantenir-los, conservar-los i difondre’ls.

Links: